โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม MOE Safety Center Platform”

วันที่ 14  มีนาคม 2566  ดร.วิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เป็นประธานในการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม MOE Safety Center Platform” โดยมี นางกมลรัตน์ อ่อนเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานการจัดการอบรมฯ วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมฯ เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) และความปลอดภัยทางเทคโนโลยี ภัยพิบัติ  ภัยยาเสพติด และโรคอุบัติใหม่อุบัติช้ำ  ตลอดจนภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ และเพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบ รวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ เป็นครูที่ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่  Admin โรงเรียนในสังกัด สพม.สมุทรปราการ โรงเรียนละ 2 คน โดยมี ดร.วัชรินทร์ โตขาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เป็นประธานในการปิดการอบรม และมอบเกียรติบัตรให้ครูที่ผ่านการอบรมฯ จัดอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *