ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนเทศบาล 3

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนเทศบาล 3 โดย นางสาวนวลฉวี คนเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เป็นประธานในการประเมิน พร้อมด้วย คณะกรรมการและเลขานุการ