กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “เราจะทำดีด้วยหัวใจ” ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์ รางเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “เราจะทำดีด้วยหัวใจ” ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเเพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการในการนี้ นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในพิธี มีส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาลตำบลแพรกษา พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เป็นกิจกรรมทำความสะอาดสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่เทศบาลตำบลแพรกษา