ดูข่าวทั้งหมด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาแบบ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อครุภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อครุภัณฑ์ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จำนวน 5 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำนวน 3 รายการ)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องห้องเรียนพิเศษ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง สพม.สมุทรปราการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแม่บ้าน สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
จัดซื้อจัดจ้าง