ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัดทังหมด
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "เราจะทำดีด้วยหัวใจ" ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่)
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก ประกาศผลและมอบตัว (ตามประกาศ สพฐ. ฉบับวันที่ 29 เม.ย.2564)
รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ จัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ลงนามถวายพระพร"กรมสมเด็จพระเทพฯ"ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนเทศบาล 3