นักเรียนสังกัด สพม.สมุทรปราการเข้าร่วม กิจกรรมในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566

     วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มอบหมายโรงเรียนในสังกัดส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร“พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมนักประดิษฐ์ระดับเยาชนได้มีความรู้ โดยการบ่มเพาะและพัฒนาให้มีความสามารถสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมในด้านต่าง ๆ  ที่สำคัญ  ได้จัดงานระหว่างวันที่ 2–6 กุมภาพันธ์ 2566   Event Hall 100–102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร  โดยมีนักเรียนในสังกัด
เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ และโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี