WordPress database error: [FUNCTION cp292407_website.JSON_EXTRACT does not exist]
SELECT JSON_EXTRACT('[1, 2]', '$[1]');

ความเห็นสำหรับ https://www.sesaosp.go.th/website Sat, 29 May 2021 12:43:59 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 ความเห็นบน ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียน เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย ชมพูนุช เพียรชอบ https://www.sesaosp.go.th/website/?news=%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%95%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97#comment-12 Sat, 29 May 2021 12:43:59 +0000 http://www.sesaosp.go.th/website/?post_type=news&p=587#comment-12 ดี

]]>
ความเห็นบน ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียน เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย สหรัฐ พะไลดำ https://www.sesaosp.go.th/website/?news=%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%95%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97#comment-11 Sat, 29 May 2021 06:31:40 +0000 http://www.sesaosp.go.th/website/?post_type=news&p=587#comment-11 ด.ช.สหรัฐ พะไลดำ ได้ไปต่อไหนค่ะ

]]>
ความเห็นบน ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียน เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย วีรวุฒิ https://www.sesaosp.go.th/website/?news=%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%95%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97#comment-10 Sat, 29 May 2021 06:26:13 +0000 http://www.sesaosp.go.th/website/?post_type=news&p=587#comment-10 ยื่นความจำนงเพื่อต่อโรงเรียน

]]>
ความเห็นบน ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียน เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย วีรวุฒิ https://www.sesaosp.go.th/website/?news=%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%95%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97#comment-9 Sat, 29 May 2021 06:25:49 +0000 http://www.sesaosp.go.th/website/?post_type=news&p=587#comment-9 ยื่นความจำนง

]]>
ความเห็นบน ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียน เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย วลีทิพย์​ เเซ่ตั้ง https://www.sesaosp.go.th/website/?news=%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%95%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97#comment-5 Sat, 29 May 2021 03:44:35 +0000 http://www.sesaosp.go.th/website/?post_type=news&p=587#comment-5 ยื่นเเบบจำนงเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา​ปีที่1

]]>
ความเห็นบน ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียน เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย วลีทิพย์​ เเซ่ตั้ง https://www.sesaosp.go.th/website/?news=%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%95%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97#comment-4 Sat, 29 May 2021 03:42:12 +0000 http://www.sesaosp.go.th/website/?post_type=news&p=587#comment-4 ยื่นเเบบจำนงการศึกษาต่อ

]]>