การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีส่วนร่วมในการดำเนินการ/กิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

คลิกอ่านข่าวเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่